گۆرانی کوردی

ئاخین – خێرۆ عەباس

ئاخین
گۆرانیبێژ: خێرۆ عەباس
ئەلبۆم: ئاخین
دەرچوون: 2004

ئاخینا من کا وه‌ره‌
ده‌ستێ خوه‌ بده‌ ده‌ستێ من
ئاخینا من کا وه‌ره‌
ده‌ستێ خوه‌ بده‌ ده‌ستێ من
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان

ده‌نگه‌ک تێ ژ چیایێ ژۆر
ده‌نگێ پارتیزانا یه‌
قیرینەک تێ ژ ئاسمانا
ده‌نگێ دیلانێ یه‌

ده‌نگه‌ک تێ ژ چیایێ ژۆر
ده‌نگێ پارتیزانا یه‌
قیرینه‌ک تێ ژ ئاسمانا
ده‌نگێ دیلانێ یه‌
ده‌ تو وه‌ره‌ تو، ئاخینا دلان
ده‌ تو وه‌ره‌ تو، ئاخینا دلان

ئاخینا من کا وه‌ره‌
ده‌ستێ خوه‌ بده‌ ده‌ستێ من
ئاخینا من کا وه‌ره‌
ده‌ستێ خوه‌ بده‌ ده‌ستێ من
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان

ڕۆژ و شه‌ڤا به‌ندا ته‌ مام
تو نه‌هاتی هه‌ی ئاخین
که‌تم خه‌وه‌ک پر گران
تو خویا⋆ نه‌بووی هه‌ی ئاخین

ڕۆژ و شه‌ڤا به‌ندا ته‌ مام
تو نه‌هاتی هه‌ی ئاخین
که‌تم خه‌وه‌ک پر گران
تو خویا نه‌بووی هه‌ی ئاخین
ده‌ تو وه‌ره‌ تو، ئاخینا دلان
ده‌ تو وه‌ره‌ تو، ئاخینا دلان

ئاخینا من کا وه‌ره‌
ده‌ستێ خوه‌ بده‌ ده‌ستێ من
ئاخینا من کا وه‌ره‌
ده‌ستێ خوه‌ بده‌ ده‌ستێ من
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان
ئه‌مێ بگرن دیلانێ
دیلانا کوردان

سەرنجێک بنووسە

avatar
  بە ئەندام بوون  
ئاگادار بوونەوە لە