×

ئاخ گوڵم گوڵی بەهارە-عەلی زەندی

ئاخ گوڵم گوڵی بەهارە
گۆرانیبێژ: عەلی زەندی

نە خۆڕەی ئاوی کانی
نە باغ و نەغمەکانی
نە دیمەنی بەهاران
نە باڵندەی کۆساران
ئاخ گوڵم گوڵی بەهارم
وەی نموونەی ڕۆژگارم
ئای کچێکی کوردستانم
یان جوانێکی کردگارم
یان جوانێکی کردگارم

قوربانت بم چاوی چاوم
لە سەر تۆ زۆریان لێ داوم
قوربانت بم چاوی چاوم
لە سەر تۆ زۆریان لێ داوم
وەمزانی خەڵات کراوم
وەمزانی خەڵات کراوم
وەمزانی خەڵات کراوم

ئاخ گوڵم گوڵی بەهارم
وەی نموونەی ڕۆژگارم
ئای کچێکی کوردستانم
یان جوانێکی کردگارم
یان جوانێکی کردگارم

غونچەی دڵم بێئاوە
هانام بۆ تۆ هێناوە
ماوەیکە مەستم ناکەن
پاراوی هەستم ناکەن
دڵتەنگ و دڵ خەمینم
دڵتەنگ و دڵ خەمینم
پەشێوی کۆچی ژینم
پەشێوی کۆچی ژینم

ئاخ گوڵم گوڵی بەهارم
وەی نموونەی ڕۆژگارم
ئای کچێکی کوردستانم
یان جوانێکی کردگارم
یان جوانێکی کردگارم

ساتێ لە بەر شاڵەکەت
دەر بێنە شمشاڵەکەت
لە سێبەری ئەو دارە
بڕوانە بەو جۆبارە
بە سۆزی هەستی بوڕیان
بلوێرت بێنە گریان

ئاخ گوڵم گوڵی بەهارم
وەی نموونەی ڕۆژگارم
ئای کچێکی کوردستانم
یان جوانێکی کردگارم

ئەزم دلگرانم
بۆیە مات و وەیلانم
ئەزم دلگرانم
بۆیە مات و وەیلانم
خێن خێنی ڕابیرانم
خێن خێنی ڕابیرانم
ئەز بزانە بیقەرارم
ئەز بزانە بیقەرارم

ئاخ گوڵم گوڵی بەهارم

باغی ئەم دڵە تەنگە
پاراو کە بەو ئاهەنـگە
ئاهەنـگی بەجێهێشتن
نەغمەی کۆچ و ڕۆیشتن
باکوو بە نەزمی حەیران
فرمێسکم بێنە سەیران
باکوو بە نەزمی حەیران
فرمێسکم بێنە سەیران
فرمێسکم بێنە سەیران

ئاخ گوڵم گوڵی بەهارم
وەی نمونەی ڕۆژگارم
ئای کچێکی کوردستانم
یان جوانێکی کردگارم
یان جوانێکی کردگارم
یان جوانێکی کردگارم
یان جوانێکی کردگارم