گۆرانی کوردی

دەلیل خانێ – ناسر ڕەزازی

دەلیل خانێ
گۆرانیبێژ: ناسر ڕەزازی
ئەلبۆم: نیاز
دەرچوون: ١٩٩٤

من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
تۆ سەربانا لێ لێ بانێ مەزن
تۆ سەربانا لێ لێ بانێ مەزن
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد هاوار هەتا بازن

هەی… دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، باڤێ تە قوربانا من
هەی… دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، برایێ ته قوربانا من

من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
تۆ سەربانا لێ لێ بانێ بچووک
تۆ سەربانا لێ لێ بانێ بچووک
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد هاوار هەتا نەینوو

هەی… دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، باڤێ تە قوربانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، برایێ ته قوربانا من

من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
من سەربانا لێ لێ بانێ بەرین
من سەربانا لێ لێ بانێ بەرین
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد هاوار ڕند و ڕەنگین

هەی… دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، باڤێ تە قوربانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، برایێ ته قوربانا من

من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
من سەربانا لێ لێ تۆ سەربانا
تۆ سەربانا لێ لێ بانێ مەزن
تۆ سەربانا لێ لێ بانێ مەزن
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد لێ لێ دەست هۆ نەکرد
دەست هۆ نەکرد هاوار هەتا بازن

هەی… دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، باڤێ تە قوربانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلیل خانێ، برایێ ته قوربانا من
دەلیل خانێ، دەلی لخانێ، دەلیل خانێ خانا من
دەلیل خانێ، دەلی لخانێ، برایێ ته قوربانا من

سەرنجێک بنووسە

avatar
  بە ئەندام بوون  
ئاگادار بوونەوە لە