گۆرانی کوردی

شەڤ چوو – خێرۆ عەباس

شەڤ چوو
گۆرانیبێژ: خێرۆ عەباس
ئەلبۆم: ئەڤینا ئارام
دەرچوون: 2005

شه‌ڤ چوو ما تو ئێدی هەو تێ لۆ
ئه‌ز نارازم کەنگی بێ ته‌ خه‌و تێ لۆ
خانی بوویه‌ زیندان، تێ ده‌ نارازم
تا سه‌حه‌ر قیر⋆ و نالین، ته‌و تێ لۆ

شه‌ڤ چوو ما تو ئێدی هه‌و تێ لۆ
ئه‌ز نارازم که‌نگی بێ ته‌ خه‌و تێ لۆ
خانی بوویه‌ زیندان، تێ ده‌ نارازم
تا سه‌هه‌ر قیر و نالین، ته‌و تێ لۆ

شه‌ڤ چوو ما تو ئێدی هه‌و تێ لۆ
ئه‌ز نارازم که‌نگی بێ ته‌ خه‌و تێ لۆ
خانی بوویه‌ زیندان، تێ ده‌ نارازم
ئه‌ز نارازم که‌نگی بێ ته‌ خه‌و تێ لۆ

شه‌ڤ چوو ما تو ئێدی هه‌و تێ لۆ
ئه‌ز نارازم که‌نگی بێ ته‌ خه‌و تێ لۆ
خانی بوویه‌ زیندان، تێ ده‌ نارازم
وه‌ز نارازم که‌نگی بێته‌ خه‌و تێ لۆ

ته‌نێ هشتم ئای دل ئیشه‌ڤ چما چوو؟
وێ ئه‌ز کوشتم ئای دل ئیشه‌ڤ چما چوو؟
ڕابه‌ په‌ی که‌ڤ ئای دل زوو وێ وه‌رینه‌
ته‌ ئه‌ز ڤر هشتم ئای دل ئیشه‌ڤ چما چوو؟

ته‌نێ هشتم ئای دل ئیشه‌ڤ چما چوو؟
وێ ئه‌ز کوشتم ئای دل ئیشه‌ڤ چما چوو؟
ڕابه‌ په‌ی که‌ڤ ئای دل زوو وێ وه‌رینه‌
ته‌ ئه‌ز ڤر هشتم ئای دل ئیشه‌ڤ چما چوو؟

دلێ من ژی ته‌ دخوازێ ببینێ
تە پر دوور که‌تی چاڤێ من ته‌ نابینێ
چما ڕۆژا ئه‌شقا هه‌وقا کن بوونه‌
لێ ئه‌ڤ شینا دل ژی هه‌رتم نامینێ

ئای دل ئای دل ئای دل دلۆ لۆ
وه‌ز نارازم که‌نگی بێ ته‌ خه‌و تێ لۆ
خانی بوویه‌ زیندان، تێ ده‌ نارازم
وه‌ز نارازم که‌نگی بێ ته‌ خه‌و تێ لۆ
ئای دل ئای دل ئای دل چما چوو؟

سەرنجێک بنووسە

avatar
  بە ئەندام بوون  
ئاگادار بوونەوە لە