گۆرانی کوردی

غەریبیتان ئەکەم یاران – نەجمەدین غوڵامی

غەریبیتان ئەکەم یاران
گۆرانیبێژ: نەجمەدین غوڵامی

هەر هەمووتان لە بیرمدان، خاکەلێوەن گوڵن بۆ من… ئاخ
هەر هەمووتان هاژەی خوێنن یەکە یەکە دڵن بۆ من… ئاخ
هەر هەمووتان هاژەی خوێنن یەکە یەکە گوڵن بۆ من… ئاخ
بە قەد پەلک و گەڵای داران غەریبیتان ئەکەم یاران
بە قەد خاک و کووچەی شاران غەریبیتان ئەکەم یاران

سپێدە زوو، ئێوارە دێر دەڕوانێ لە گەڕانەوەم… ئاخ
بە لێوی وەک خوێن و شەکر دێنە سەر ڕێی سەردانەوەم… ئاخ
بە لێوی وەک خوێن و شەکر دێنە سەر ڕێی سەردانەوەم… ئاخ
بە قەد پەلک و گەڵای داران غەریبیتان ئەکەم یاران
بە قەد خاک و کووچەی شاران غەریبیتان ئەکەم یاران

کە هاتمەوە لە من باغچەی پڕ باڵندەی شێعر و جوانی… ئاخ
لە ئێوەیشا، عەزیزانم، سێبەرێ لە تاسەو جوانی… ئاخ
لە ئێوەیشا، عەزیزانم، سێبەرێ لە تاسەو جوانی… ئاخ
بە قەد پەلک و گەڵای داران غەریبیتان ئەکەم یاران
بە قەد خاک و کووچەی شاران غەریبیتان ئەکەم یاران

کە هاتمەوە بە مێخەک و بۆنی وڵات بۆنخۆشم کەن… ئاخ
وەک تازەیار، ئۆخەی یاران، بە ئەوینتان سەرخۆشم کەن… ئاخ
وەک تازەیار، ئۆخەی یاران، بە ئەوینتان سەرخۆشم کەن… ئاخ
بە قەد پەلک و گەڵای داران غەریبیتان ئەکەم یاران
بە قەد خاک و کووچەی شاران غەریبیتان ئەکەم یاران

سەرنجێک بنووسە

avatar
  بە ئەندام بوون  
ئاگادار بوونەوە لە