گۆرانی کوردی

چاوشین – حەسەن هەیاس

چاوشین
گۆرانیبێژ: حەسەن هەیاس

سەفەر سەفەرمە، چاوشین، سەفەر یەکجاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
سەفەر سەفرمە، چاوشین، سەفەر یەکجاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری

قسمەتم وا بوو، چاوشین، ڕێی فەرهاد بگرم
ئەو بۆ شیرین. من، چاوشین، من بۆ تۆ بمرم
قسمەتم وا بوو، چاوشین، ڕێی فەرهاد بگرم
ئەو بۆ شیرین. من، چاوشین، من بۆ تۆ بمرم
ئەو بۆ شیرین. من، چاوشین، من بۆ تۆ بمرم
ئەو بۆ شیرین. من، چاوشین، من بۆ تۆ بمرم
ئەو بۆ شیرین. من، چاوشین، من بۆ تۆ بمرم

سەفەر سەفەرمە، چاوشین، سەفەر یەکجاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری

قسمەتم وا بوو، چاوشین، بە پێی جودایی
بڕم بۆ ژووری، چاوشین، گۆڕی تەنیایی
قسمەتم وا بوو، چاوشین، بە پێی جودایی
بڕم بۆ ژووری، چاوشین، گۆڕی تەنیایی
بڕم بۆ ژووری، چاوشین، گۆڕی تەنیایی
بڕم بۆ ژووری، چاوشین، گۆڕی تەنیایی

سەفەر سەفەرمە، باوان، سەفەر یەکجاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
سەفەر سەفەرمە، چاوشین، سەفەر یەکجاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری
بۆ لانەی ژێر خاک، چاوشین، نە دیە و نە دیاری

سەرنجێک بنووسە

avatar
  بە ئەندام بوون  
ئاگادار بوونەوە لە