بەرزی بەرزی – ناسر ڕەزازی

بەرزی بەرزی
گۆرانیبێژ: ناسر ڕەزازی
ئەلبۆم: نیاز
دەرچوون: ١٩٩٤

بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
دەسم بر بۆ دەسی، دەسم بر بۆ دەسی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی

ئەرێ ماوەرۆ نامەی وەی وەی جام جەمینەکەم
ئەرێ ماوەرۆ نامەی وەی وەی جام جەمینەکەم
ئەرێ دیدەی دنیاو دین وەی وەی دنیاو دینەکەم

بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
دەسم بر بۆ دەسی، دەسم بر بۆ دەسی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی

ئەرێ دەروون وە مەودای هاوار خەدەنگ ڕێژ کەردەن
ئەرێ دەروون وە مەودای هاوار خەدەنگ ڕێژ کەردەن
ئەرێ ڕیشەی سەبووریم ئازیز تاتا کێش کەردەن

بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
دەسم بر بۆ دەسی، دەسم بر بۆ دەسی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی

ئەی خوا چی نەکەردام وەی وەی تەوەن نماکێش
ئەی خوا چی نەکەردام وەی وەی تەوەن نماکێش
ئەی گڕۆ ماچ کەرام وەی وەی نیە و چەماکێش

بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
دەسم بر بۆ دەسی، دەسم بر بۆ دەسی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی

ئەی گۆشەی سیاماو وەی وەی ھوردا و دیاوە
ئەی گۆشەی سیاماو ئازیز ھوردا و دیاوە
ئەرێ چۆن مانگ لە گۆشەی ئازیز ھەور سیاوە

بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
بەرزی بەرزی بەرزی، بەرزی بەرزی بەرزی، شەمامەو سەری تەزی
دەسم بر بۆ دەسی، دەسم بر بۆ دەسی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی، وەک کاڵەبەی ئەلەرزی

سەرنجێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاو ناکرێتەوە. ئەو خانەگەلەی بە * دەستنیشان کراون پێویستە پڕ بکرێنەوە.