خاتر خوەستن – مەم ئارارات


خاتر خوەستن
گۆرانی و مۆسیقا: مەم ئارارات

سی گرتییە قراخا
وەختێ دل و خاترا
من گۆت من ب ڕێ بکە لێ
نە گۆت ئەرێ، نە گۆت نا
وا یارێ، ها یارێ

دەرەنگییێ ڕۆژێ بوو
ئاگر ب دل کەت هل بوو دوو
دا ڕێ و ژ با من چوو
وا یارێ ها یارێ، وا یارێ مال وێرانێ

دەرەنگییێ ڕۆژێ بوو
ئاگر ب دل کەت هل بوو دوو
دا ڕێ و ژ با من چوو
وا یارێ ها یارێ، وا یارێ مال وێرانێ

من گۆت ئەز چیایی مە
ئەڤین پیرۆزە ل با مە
کنجەکی ژ ئاگرە لێ، دشەوتینە دشەوتینە
وا یارێ ها یارێ

من وێ ڕۆژێ خەونەک دیت
زینەک و ئەڤینەک دیت
برینە ئەو سەد برین لێ
وا یارێ ها یارێ، وا یارێ مال وێرانێ

من وێ ڕۆژێ خەونەک دیت
زینەک و ئەڤینەک دیت
برینە ئەو سەد برین لێ
وا یارێ ها یارێ، وا یارێ مال وێرانێ

سەرنجێک بنووسە

پۆستی ئەلیکترۆنییەکەت بڵاو ناکرێتەوە. ئەو خانەگەلەی بە * دەستنیشان کراون پێویستە پڕ بکرێنەوە.